OAJ:n Vantaan Paikallisyhdistyksen Toimintasuunnitelma 2017

7.12.2016

OAJ:N VANTAAN PAIKALLISYHDISTYS - OAJ:S LOKALFÖRENING I VANDA RY

 

Toimintasuunnitelma 1.1.2017-31.12.2017

 

 EDUNVALVONTA, YHTEISTOIMINTA  JA  TYÖSUOJELU

 • toimitaan Vantaan  eri henkilöstöjärjestöjen  kanssa jäsenten etujen mukaisesti
 • vaikutetaan edustajiemme välityksellä erilaisten jäsentemme edunvalvontaan, työsuojeluun ja yhteistoimintaan
 • vaikutetaan OAJ Pääkaupunkiseudun ja sen jaostojen kautta jäsenten edunvalvonnan hyväksi
 • toimitaan Akavan aluejärjestön ja JUKOn tehtävissä jäsenten etujen mukaisesti
 • yhdistys ja yhdistyksen jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä työsuojeluvaltuutetun ja muun työsuojeluorganisaation kanssa
 • osallistutaan jäseniä koskevien päätösten valmisteluun pääkaupunki-  ja toimialatasolla
 • vaikutetaan jäsenistön virka- ja työehtosopimuksiin

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

 • toimitaan aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksessa ja jaostoissa
 • osallistutaan OAJn ja AKAVAn toimintaan ja edustajiemme välityksellä vaikutetaan jäsenistöllemme tärkeisiin asioihin
 • osallistutaan yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa jäsenhankintatyöhön
 • toimitaan kuntavaalien ehdokasvaikuttamisessa jäsenyhdistysten jäsenten etujen mukaisesti

 

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

 • järjestetään jäsenistölle koulutusta, virkistystä ja yhteistoimintaa
 • hyödynnetään työnantajan, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutus- ja virkistystoimintaa
 • järjestetään mm. jäsenryhmien eläkeinfoja

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

 • vaikutetaan sopimusneuvotteluiden tavoiteasetteluun jäsenten etujen mukaisesti
 • järjestetään tilaisuuksia vaikuttaa opetustoimen päättäjiin paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla
 • toimitaan paikallisessa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa jäsenistön eduksi
 • osallistutaan luottamusmiestoiminnan kehittämiseen
 • järjestetään koulutustilaisuuksia, esim. perhevapaa-ilta

 

Tiedotussuunnitelma 1.1.2017 – 31.12.2017

 • paikallisyhdistys tiedottaa jäsenistöään sähköpostin, kotisivujen ja sosiaalisen median avulla, sekä jäsenyhdistystensä kautta