OAJ:n Vantaan Paikallisyhdistyksen Toimintakertomus 2015

7.12.2016

OAJ:N  VANTAAN PAIKALLISYHDISTYS-

OAJ:S LOKALFÖRENING I VANDA RY.

 

Toimintakertomus 1.1.2015-31.12.2015

 

 1. YLEISTÄ

OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys-OAJ:s lokalförening i Vanda ry kuuluu jäsenenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:öön. Yhdistys hoitaa ja valvoo edustajiensa kautta jäsentensä etuja paikallisessa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa.

 

 1. JÄSENISTÖ

Jäsenistöön kuuluvat paikallisella tasolla eri yhdistysten opettajajäsenet.  Jäsenmäärä 1.1.2015 oli

2752 jäsentä.

 

 1. HALLINTO

Puheenjohtaja 1.1.2015-31.12.2015        Jukka Mölsä

Hallitus  1.1.2015-31.12.2015

Kari Kastu, Tuovi Pekkala                 

Arja Kaarto, Timo Ruotsalainen

Clas Salonen, Erkki Tulkki

Pirjo Haikka, Kirsti Heiskanen

Leena Laaksonen (OAJ:n valt.), Salla Sutinen                  

Helena Lehtinen, Tiina Järvinen

Susanna Attila (OAJ:n valt.), Sirpa Tammenkoski

Leena Teittinen (OAJ:n valt.), Sigrid Muller                    

Aija Viitaniemi, Kauko Ratilainen

Päivi Pieninkeroinen, Eija Syrjälä

Sanna Haapasalo-Halme, Teemu Salmi                   

Annika Arstila-Aaltonen, Annamaria Kolari

Marcus Mohlin, Hasse Halmen

                     

 

Hallituksen virkailijoina toimivat seuraavat henkilöt:

Varapuheenjohtaja: Susanna Attila

Sihteeri: Leena Teittinen

Koulutusvastaava: Kari Kastu

Taloudenhoitaja: Arja Kaarto

Tiedottaja: Helena Lehtinen           

                                          

Hallituksen kokouksiin oli oikeus osallistua puhevaltaisina myös seuraavilla henkilöillä: 

OAJ:n valtuutetut Kari Kinnunen, Pirita Hellberg, Kai-Ari Lundell, Leena Teittinen,  OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen jäsenet Susanna Attila, Annika Arstila-Aaltonen, pääluottamusmies Sami Markkanen,varapääluottamusmies Pirita Hellberg, työsuojeluvaltuutetut Marja-Leena Jämsén-Mässeli, Matti Nurmi ja Kari Kinnunen. Tarvittaessa hallituksella oli mahdollisuus kutsua kokouksiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toimintakauden aikana hallitus kokoontui 9 kertaa. Talouskirjanpidon ja tilinpäätöksen teki OVIL OY:n Jari Salo.

 

4. MUUT KOKOUKSET SEKÄ KOULUTUS- JA TIEDOTUSTILAISUUDET

- Vuosikokous  4.11.2015 Talkootie 7.
- Educa-risteily 24.- 25.1.2015

- OPLAn tapaaminen 18.5. Talkootie

- Hallituksen seminaari 12.9.2015 Tallinnana

- Eläkeilta 24.2. työmarkkina-asiamies Kai Kullaa ja Sirkka-Liisa Tarjamo, Talkootie

- Uudet opettajat 28.10.2015 Talkootie

-  OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ja jaostot LTOL, YSI, OAO, YLL

Hallitus kokoontunut kauden aikana 10 kertaa

Jäsenten kokous, koulutus ja virkistystilaisuudet:

VOPE ja KOPE –koulutukset keväällä ja syksyllä.

Eläkeinfot päivällä ja illalla syksynaikana.

Kevätkokous 29.4.2015 Viikin normaalikoulu.

Syyskokous 23.11.2015 Maistraatinportti

Työaikailta 26.10.2015

Syyskokous 4.11.2015

Vuoden esimies 2015 Varian soten opetusalajohtaja Annele Ranta

YT-koulutus 6.10.2015 Paasitornissa.

 

 

5. NEUVOTTELUTOIMINTA JA OSALLISTUMINEN

 

Edunvalvonta:

 • Mielenilmaus sopimusoikeuden puolesta/ OAJ+ muut järjestöt 18.9.2015 Rautatientorilla.
 • Luottamusmiehet (ml. pääluottamusmies) ovat käyneet palavereita edunvalvontaan liittyvistä asioista esimiesten ja henkilöstön kanssa.
 • Opetusalan ajankohtaisten asioiden tiimoilta luottamusmiehet ovat kokoontuneet kuukausittain.  He ovat osallistuneet alan koulutuksiin ja huolehtineet osaltaan edunvalvonnasta.
 • Lisäksi on hoidettu sekä työyhteisöihin että yksittäisiin jäseniin liittyviä neuvotteluja ja osallistuttu päiväkotien ja oppilaitosten yt-tilaisuuksiin.
 • Osallistuttu SITO- VOAY –tapaamisiin ja Varian luottamusmiesneuvotteluihin.
 • Osallistuttu Vantaan kaupungin, sivistystoimen ja Vapaksen yhteistoimintaryhmään.
 • Osallistuttu HEV (Helsinki-Espoo Kauniainen-Vantaa) yhteistyöhön ja Akava Uudenmaan aluetoimikuntaan
 • Osallistuttu OAJ:n valtuuston toimintaan
 • Osallistuttu OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja sen jaostojen, YSI, LTOL, OAO, toimintaan
 • OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallitus on antanut toimikauden aikana lausuntoja ajankohtaisista asioista.
 •  Taidepedagogi-kannanotto varhaiskasvatuksessa.
 • Toimittu yhteistyössä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa ja osallistuttu mm. kaupunginjohtajan tapaamisiin sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisiin.

 

6. TIEDOTUS

Paikallisyhdistyksen tiedotuksesta ovat vastanneet Jukka Mölsä ja Helena Lehtinen. Se on hoidettu sähköpostilla yhdistysten edustajille ja yhdistykset ovat hoitaneet tiedottamisen jäsenistölleen omassa keskuudessaan valitsemallaan tavalla. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan lisäksi Facebook- ja kotisivujen kautta.

 

7. JÄRJESTÖTOIMINTA              

Yhdistyksen edustajat ovat toimineet OAJ:n eri toimielimissä:

OAJ:n valtuusto: Pirita Hellberg (YSI), Kari Kinnunen (YSI pj), Leena Teittinen (OAO vpj), Susanna Attila (LTOL), Leena Laaksonen (LTOL)

OAJ:n hallituksen jäsen ja 1.varapuheenjohtaja: Kari Kinnunen

OAJ:n järjestötoimikunta ja varapuheenjohtaja: Leena Teittinen

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys:

- hallitus: 1.varapuheenjohtaja Leena Teittinen, tiedottaja Susanna Attila, jäsenet: Jukka Mölsä, Sami Markkanen, Annika Arstila-Aaltonen

- alueasiamies Pirita Hellberg

- YSI-jaosto: Sami Markkanen, Pirjo Haikka, Arja Kaarto, Annamaria Kolari

- OAO-jaosto: puheenjohtaja Leena Teittinen, jäsenet Päivi Pieninkeroinen, Aija Viitaniemi

- LTOL-jaosto: Susanna Attila, Salla Sutinen, Milla Salonen, varajäsenet: Leena Laaksonen (Toivonen), Annamari Ukkonen, Helena Lehtinen

FSL:n valtuusto: Marielle Mutka

LTOL:n valtuusto :  Leena Laaksonenvonen, Susanna Attila
LTOL:n hallitus: varajäsen ja viestintäryhmän jäsen Salla Sutinen

OAO:n hallitus varajäsen Leena Teittinen

Muu toiminta ja yhdistyksen edustajat:

JUKOn hallitus: Kari Kinnunen

Akavan hallitus: Kari Kinnunen

Nordiska lärärsamrådet: Kari Kinnunen

HYTTI:  Sirpa Tammenkoski, 1.1.-31.7.2013 vara Kari Kastu

Akava Uudenmaan aluetoimikunta: johtoryhmän jäsen Pirita Hellberg, alueverkoston jäsen Leena Teittinen

OKM:n Matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunta: Leena    Teittinen

 

8. LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Luottamusmiehet 31.7.2015 saakka

Pääluottamusmies Pirita Hellberg, varapääluottamusmies Kirsti Heiskanen

Luottamusmiehet: Kirsti Heiskanen (vara Ville Valkama), Mika Koskinen (vara Leena Nybäck), Kari Kastu (vara Arja Kaarto), Jukka Mölsä (vara Sami Markkanen),Pirjo Haikka (vara Tiina Pesonen), Matti Jussila (vara Erkki Tulkki), Marielle Mutka (vara Tanja Häkli), Leena Teittinen, Helena Lehtinen (vara Tiina Järvinen), Susanna Attila (Sirpa Tammenkoski)
 

Luottamusmiesvaalit keväällä ja 1.8.2015 alkaen:

Pääluottamusmies Sami Markkanen, varapääluottamusmies Pirita Hellberg

Luottamusmiehet:
Pirita Hellberg ( Leena Nybäck), Kirsti Heiskanen (Leena Ronkainen), Mika Koskinen ( Arja Kaarto), Annika Arstila-Aaltonen (Niina Selin), Jukka Mölsä (Kirsti Österman), Matti Jussila (Kari Kastu), Leena Teittinen, Helena Lehtinen (vara Nina Rintanen-Kankare), Susanna Attila (Sirpa Tammenkoski).